Kết quả Xổ số trên Điện thoại

Xem Kết quả Xổ số trực tuyến trên Điện thoại . Go to Kết quả Xổ số trên Điện thoại.

Hôm nay bạn kết cặp số nào nhất

- Gửi 1 cặp số mà bạn kết hôm nay
- Mỗi ngày chỉ được gửi 1 cặp số
- Gửi trước 18h hàng ngày
- Bây giờ là : 3:58 - 20/4/2014

Thống kê số kết của bạn

Ngày tháng Số kết Lần kết Điểm

Thống kê số kết hôm nay

30:1 lần
33:1 lần
37:1 lần
44:1 lần
67:1 lần
68:1 lần
73:1 lần
74:1 lần
88:3 lần
89:1 lần
99:4 lần